Бездомништво

Бездомништвото е процес што опфаќа лица со ограничена вклученост во општествениот живот, кои го бараат сопствениот идентитет и немаат живеалиште, живеат во несигурни и/или несоодветни услови или, пак, се привремено згрижени во прифатилишта или во институции.

Дознај повеќе

НОВОСТИ

КАТЕГОРИЗАЦИЈА на бездомништвото

ЈАВНО БЕЗДОМНИШТВО

Јавното бездомништво опфаќа лица кои се без кров над глава и се без поддршка во обезбедувањето живеалиште.

СКРИЕНО БЕЗДОМНИШТВО

Скриеното бездомништво опфаќа лица со (вон)институционално поддржано живеење од каде што треба да излезат во законски предвиден рок.

ПОТЕНЦИЈАЛНО БЕЗДОМНИШТВО

Потенцијалното бездомништво опфаќа лица што живеат во несигурни и во несоодветни живеалишта.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА

Што се прави во Македонија за бездомниците?

The Center for homeless people in Cicino Selo can accommodate over 70 people but its capacity decreased since the fire that happened in May 2015 when the barracks burned and 30 rooms where lost.
People are accommodated in this Center only with a decision issued by the Inter-municipal center for social work of the City of Skopje, in correspondence with the Law for social protection.

Дознај повеќе - Листа на институции

Интервју

Стручни упатства за лица што работат со бездомници

Дознај повеќе

Упатства

Стручни упатства за лица што работат со бездомници

Дознај повеќе